PARENT TEACHER ASSOCIATION

From L-R: Awang Ramlee bin Hj Mohidin, Awang Supian bin Hj Aliakbar, Dr Rozaiman bin Hj Makmun, Cikgu Hj Jafri bin Hj Suhaili, Cikgu Mohammed Yussainie bin Hj Zainie, Dayang Sarah binti Hj Abu Bakar dan Dayang Habnah binti Haji Mohiddin

Penasihat PIBG-PTES: 

  • Cikgu Haji Jafri bin Haji Suhaili 

Penasihat PIBG-PTES: 

  • Cikgu Mohammed Yussainie bin Hj Zainie

Pengerusi PIBG-PTES: 

  • Dr Rozaiman bin Hj Makmun

Setiausaha I PIBG-PTES: 

  • Cikgu Suziah binti Awang Hj Md Yussof

Setiausaha II PIBG-PTES: 

  • Dayang Sarah binti Hj Abu Bakar


image18